Leading Digital, osa 1: Digimestarit

Posti toi mukanaan kirjan Leading Digital – Turning Technology into Business Transformation. Kirjoitan blogiin lukemisen myötä yhteenvetoa kirjan annista ja omia kommenttejani.

Niteen takaa löytyvät Capgemini sekä MIT Sloan Center for Digital Business (Hurraa MIT!), kustantajana Harvard Business Review. Kirjoittajina George Westerman (MIT), Didier Bonnet (Capgemini) ja Andrew McAfee (MIT).

Substanssipuolen pitäisi olla siis kunnossa. Kirjaa varten tehdyt 100+ haastattelua ja niiden myötä syntyneet case-kertomukset antanevat myös tiettyä ryhtiä. (Disruptiivinen käsienheiluttelukirjallisuus ilman kovaa dataa on puutavaran tuhlausta!)

Kirja on jaettu johdantoon ja kahteentoista lukuun. Johdanto ja ensimmäinen luku esittelevät käsitteen, joka näyttää kulkevan kirjan punaisena lankana. Tutustuttuaan kolmen vuoden aikana satojen yritysten toimintaan kirjoittajat tunnistivat digitaalisen transformaation kanssa menestyksekkäästi toimivan ja sitä hyödyntävän ryhmän, jota he kutsuvat nimellä Digital Masters. Tutkimuksesta suljettiin tietoisesti pois johtavat teknologiayritykset (fiksu veto), seuranta oli kansainvälistä ja sitä tehtiin erilaisilla aloilla. Mikroskoopin alle jäi siis jumiin pieni ryhmä menestyviä yrityksiä, jotka eivät ole start-uppeja, eivät teknologiajättejä eivätkä toimi (välttämättä) ainoastaan uusilla ja seksivauta tihkuvilla toimialoilla. Lähtökohtaisesti kiinnostavaa!

digimestari

Digital Master on siis yritys joka muuntaa liiketoimintaansa menestyksekkäästi digitalisaation edetessä. Ryhmä pärjäsi huomattavasti paremmin kuin vertaisensa: 26% toimialansa keskiarvoa kannattavampina ja 9% tuloksellisempina ”digimestareilla” näyttää olevan kyky hyödyntää olemassa olevia resursseja kilpailijoitaan tehokkaammin. Kirjoittajien havainto on että nämä yritykset kykenevät valjastamaan digitaaliset työkalut käyttöönsä ketterästi, teknologioiden muuttuessa ja vaihtuessa.

Kirja pyrkii syväluotaamaan mistä pieneen Digital Master -ryhmään kuuluvan organisaation erityislaatuisuus koostuu. Yrityksiä ja niiden toimintamalleja tutkittuaan kirjoittajat erottivat kaksi päälinjaa, jotka toistuivat:

1. Menestyjät paransivat jatkuvasti digitaalista valmiuttaan pitämällä jatkuvasti pöydällä ja muutoksille alttiina:

  • Liiketoimintaprosesseja
  • Asiakaskokemusta

2. Menestyjät rakensivat tietoisesti organisaatioihinsa vahvaa johtajuutta visioimaan, ajamaan ja jalkauttamaan muutosta.

***

Kirja vaikuttaa lupaavalta: lähtökohdat, data ja kirjoittajat ovat uskottavia ja Digital Mastery käsite validilta tavalta erotella jyviä akanoista. Eteenpäin selaamalla tulevat luvut näyttävät sisältävän myös ilahduttavan määrän case -tarinoita ja käytäntöä.

Jäin miettimään mitkä suomalaisista yrityksistä saisivat Digital Master -tittelin? Varsinkin jos jätetään pois teknologiayritykset ei listan hahmottaminen ole kovin helppoa. Ehdotuksia?